Projekční software

 

Systém TOPTHERM je implementová do několika projekčních prográmů, které vypočítají a navrhnou optimální instalaci celého systému.

PROTECH

Výpočet podlahového vytápění podle ČSN EN 1264:1998. PU možňuje návrh podlahových smyček a otopných těles. Práce s programem je podporována katalogem podlahových systémů nabízených jednotlivými dovozci.

Odkaz na stránky se sotwarem:  PROTECH - Software pro návrh vytápění a hodnocení budov.

 

TECHCON

Modul Podlahové vytápění

Na základe tepelných strát miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zonu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Projektant jednoducho zakreslí plochu ktorou potrubia cez miestosť prechádzajú, pričom program vypočíta rozostup potrubí, povrchovú teplotu podlahy a výkon zvolenej oblasti. Program ponúka možnosti zadania viacerých okrajových zón ako sú integrovaná okrajová zóna v rámci okruhu, predsadená okrajová zóna v rámci okruhu, predsadená okrajová zóna v samostatnom okruhu a v samostatnom dialačnom úseku. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne modifikovať a doladiť. Projektantovi je umožnené zvoliť si aj požadovaný výkon pre jednotlive vykurovacej zóny a program dopočíta potrebný rozostup a teplotný spád. Takto si môže projektant určiť aký podiel na pokrytí požadovaného výkonu budú mať jednotlive zóny. Výsledky výpočtu je možné exportovať do programu Excel alebo do formátu HTML, prípadne vytlačiť na tlačiarni.


Odkaz na stránky se sotwarem:  TECHCON - Software CAD systém

Rychlá kalkulace

Prospekt