Plastové trubní systémy

  • Tlakové rozvody PVC-U / PVC-C – Nibco, PPR – Ekoplastik
  • Kanalizační potrubí – HT, KG

Pro systémy rozvodu studené a teplé vody a pro použití v průmyslových rozvodech různých chemických medií dodáváme potrubní systém PVC-U PVC-C firmy NIBCO. Jedná se o systém snadné a rychlé montáže spojovaný lepením bez potřeby speciálního nářadí. Nízká tepelná roztažnost, pevnost a samonosnost potrubí společně s vysokou tlakovou a chemickou odolností určuje oblasti využití těchto materiálů.
Polyfúzně svařovaný systém PPR pro vnitřní instalace a jeho modifikace FIBER BASALT PLUS a FIBER BASALT CLIMA nabízí široku nabídku materiálů pro jednotlivé druhy instalací. Při zachování  kompatibility tvarovek a vysoké kvalitě celého systému se zjednodušuje celá instalace.
Pro rozvody odpadní vody ve vnitřních instalacích využíváme systémy HT trubek a tvarovek. Pro vnější instalace dodáváme systém KG trubek a tvarovek.
Stále rozšířenější je používání odhlučněných kanalizačních systémů např. SiTECH, SKOLAN, ULTRA, RAUPIANO.

Ceníky lze stáhnout pouze, pokud máte přístup.
O přístup si můžete zažádat zde.