Plastové trubní systémy

  • Tlakové rozvody PVC-U / PVC-C – Nibco, PPR – Ekoplastik
  • Kanalizační potrubí – HT, KG

Pro systémy rozvodu studené a teplé vody a pro použití v průmyslových rozvodech různých chemických medií dodáváme potrubní systém PVC-U PVC-C firmy NIBCO. Jedná se o systém snadné a rychlé montáže spojovaný lepením bez potřeby speciálního nářadí. Nízká tepelná roztažnost, pevnost a samonosnost potrubí společně s vysokou tlakovou a chemickou odolností určuje oblasti využití těchto materiálů.
Polyfúzně svařovaný systém PPR pro vnitřní instalace a jeho modifikace FIBER BASALT PLUS a FIBER BASALT CLIMA nabízí široku nabídku materiálů pro jednotlivé druhy instalací. Při zachování  kompatibility tvarovek a vysoké kvalitě celého systému se zjednodušuje celá instalace.
Pro rozvody odpadní vody ve vnitřních instalacích využíváme systémy HT trubek a tvarovek. Pro vnější instalace dodáváme systém KG trubek a tvarovek.
Stále rozšířenější je používání odhlučněných kanalizačních systémů např. SiTECH, SKOLAN, ULTRA, RAUPIANO.

Vážení obchodní partneři,


tímto Vás chceme informovat, že od 16.3.2020

přerušujeme maloobchodní prodej koncovým zákazníkům.

 Velkoobchodní prodej na všech pobočkách K.T.O. International spol. s r.o.,

je pro registrované smluvní partnery nepřerušen.

I nadále zajišťujeme plánované rozvozové linky.

Aktuální informace najdete na našich internetových stránkách

www.kto.cz

Děkujeme za pochopení.