Solární systémy

  • Solární deskové kolektory a montážní příslušenství
  • Solární čerpadlové jednotky, solární regulace
  • Bazénové výměníky a zásobníky TV

Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj energie. Na 1m2 zemského povrchu dopadne v průměru 1100kWh sluneční energie ročně. Každá kWh získaná ze slunečního záření zamezí vzniku škodlivin, vznikajících spalováním fosilních paliv. Možnost využití této energie podporují dotační programy.

Solární systémy pro ohřev vody nebo bazénu jsou nejrozšířenější způsoby využití. Kombinace ohřevu vodyvytápěním nebo přitápěním  představuje využití  hlavně pro nízkoenergetické domy.

Společně s tepelným čerpadlem vytváří celek využívající obnovitelné zdroje energie.

Vážení obchodní partneři,


tímto Vás chceme informovat, že od 16.3.2020

přerušujeme maloobchodní prodej koncovým zákazníkům.

 Velkoobchodní prodej na všech pobočkách K.T.O. International spol. s r.o.,

je pro registrované smluvní partnery nepřerušen.

I nadále zajišťujeme plánované rozvozové linky.

Aktuální informace najdete na našich internetových stránkách

www.kto.cz

Děkujeme za pochopení.